WAŻNE!
Informujemy, iż dnia 18 grudnia 2023 roku wprowadzone zostały nowe warunki najmu i cennik opłat za wynajem sprzętu.
Wszyscy klienci, posiadający ważną umowę najmu, zachowują gwarancję warunków i ceny ustalonych w obowiązującej w umowie.
Jednocześnie informujemy, iż w przypadku przedłużania umowy najmu na kolejny okres, jedyną dostępną formą rozliczenia jest odpłatność miesięczna.

Zlikwidowane zostały formy odpłatności okresowej (rozliczane co 3, 6 i 12 miesięcy).
Wniosek o przedłużenie umowy