Dziękujemy za przesłanie upoważnienia!


Szanowny Kliencie,
Przesłane upoważnienie zostanie zweryfikowane przez nasz Zespół poprzez sprawdzenie poprawności odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne i zgodność przesłanych danych z zawartą umową najmu.

Jeżeli nie jesteś Najemcą, który osobiście podpisał umowę, poinformuj nas o tym,
przesyłając wiadomość na adres umowy@med-darserca.pl.

Przypominamy, że składanie fałszywych zeznań (art. 233 § 1 Kodeksu karnego) oraz podszywanie się pod inną osobę poprzez wykorzystywanie jej danych osobowych (art. 190a § 2 Kodeksu karnego)
jest przestępstwem.