Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia
wystawienia faktury!


Nasz zespół zajmie się Twoją sprawą tak szybko, jak to możliwe.

Jednocześnie przypominamy, że 
przesłanie zgłoszenia wystawienia faktury jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania otrzymania faktury przez osobę fizyczną zgodnie z art. 106 ust. 3 Ustawy o VAT. Zgodnie z zapisami ustawy żądanie otrzymania faktury musi nastąpić  w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Zgodnie z zapisami ustawy faktury wystawiane są za wpłaty maksymalnie do 3 miesięcy wstecz. 

Twoja faktura zostanie przesłana w formie elektronicznej na wskazany w formularzu adres e-mail
w terminie do 14 dni od daty przesłania zgłoszenia.