60,00 zł.  Transport sprzętu na terenie Krakowa

wniesienie i montaż
łóżka rehabilitacyjnego

do 1 piętra - 40,00 zł.
2 piętro - 50,00 zł.

wniesienie i montaż łóżka
powyżej 2 piętra 

cena ustalana indywidualnie z zamawiającym
warunkiem realizacji jest winda w budynku

wniesienie i instalacja
koncentratora tlenu

w cenie transportu
niezależnie od piętra

Transport poza granicami KrakowaCena transportu ustalana jest na podstawie podanych przedziałów kilometrowych. 
Odległość określana jest na podstawie wskazania nawigacji.

Koszt wniesienia i montażu jest taki sam jak dla transportów na terenie Krakowa.

Odległość w kilometrach
  • 00 - 19 km   80,00 zł.
  • 20 - 29 km   90,00 zł.
  • 30 - 39 km   100,00 zł.
  • 40 - 59 km   110,00 zł.
  • 60 km i więcej -
    cena ustalana indywidualnie

Cennik opłat od 18.12.2023